Idea i Objectius

Mitjançant aquest partenariat transnacional estratègic, donem suport a la innovació en el camp de la formació per la cura de persones grans a 4 països europeus: Romania, Bulgària, Itàlia i Espanya. Això és possible mitjançant la cooperació entre els proveïdors d’FP i altres autoritats privades / públiques rellevants, inclosos empresaris interessats en aquest camp en creixement, en els 4 països esmentats, durant 18 mesos.

L'associació es concreta en la producció de nous resultats intel·lectuals que consisteixen en:

currículum

Un currículum comú per a la pràctica: integrant l'especificació de normes professionals als 4 països i nous mòduls d'acord amb les noves tecnologies i tendències informàtiques

Llibre electrònic

Un instrument pedagògic de suport (un llibre electrònic amb codi ISBN que inclou una acurada selecció d’estudis de cas, exemples, legislació, anàlisi comparativa, bones pràctiques del tema esmentat (atenció professional de la gent gran)

Plataforma en línia

una plataforma en línia que representa un espai col·laboratiu on els socis poden crear continguts, intercanviar idees; un espai per informar els professionals de noves oportunitats d’aprenentatge en l’atenció social a Europa etc.

Per assolir els nostres objectius, hem organitzat diferents tipus d’activitats, interrelacionades:

Esdeveniments de formació pels staff a curt termini amb 16-18 participants (5 dies, excepte els dies de viatge), de la manera següent: un a cada país, en què es formen experts de cadascuna de les cinc organitzacions participants sobre pràctiques innovadores en l'atenció a adults, mitjançant una perspectiva interdisciplinària (legislació, assistència social, teràpies innovadores, enfocaments específics per a la formació del cuidador, etc.), amb un enfocament en eines i mètodes per a la professionalització i desenvolupament professional de formadors i personal de FP (com utilitzar visuals i vídeos en formació i comunicació amb final. beneficiaris, com crear un estudi de cas, com desenvolupar un currículum comú / com recolzar els cuidadors per dinamitzar i activar la gent gran per seguir sent actius valuosos de la societat, com utilitzar eines i dispositius TIC en l’atenció a la gent gran, etc.); el format d’aquests esdeveniments combina visites in situ a organització rellevant i curs intensiu de formació; després de la primera reunió, una part dels participants crearà un espai de treball virtual col·laboratiu per construir una plataforma d’aprenentatge de la qual beneficiaran altres professionals / formadors del camp.

Mobilitat mixta (6 dies sense el viatja) per a 24 aprenents adults (practicants amb una formació professional): combinar la preparació virtual amb la mobilitat física. Abans de la mobilitat física volem que estiguin preparats, tant accedint a aquesta plataforma d’aprenentatge, com mitjançant una formació breu basada en el currículum ja desenvolupat en el projecte. Bàsicament, representarien fins a cert punt grups de proves, per verificar l'efectivitat del currículum.

El projecte inclourà 6 esdeveniments de difusió i 2 esdeveniments multiplicadors als tres països esmentats, per tal de transmetre informació del progrés del projecte i difondre els resultats concrets a tants actors rellevants en el camp de la formació dels treballadors en l'àmbit assistencial de gent gran.
Objectius

1
Per reforçar el vincle entre empresaris del sector d’atenció a la gent gran, proveïdors de formació i els adults interessats per aprendre aquesta professió: de la regió d’Oltenia-RO, zona Sofia-BG, Barcelona-Catalunya-ES i Itàlia.
2
Augmentar el coneixement en l'àmbit assistencial de gent gran per a 42 formadors i professionals de les organitzacions associades, posant l’accent en la innovació (teràpies innovadores, activitats creatives per a gent gran, nou enfocament DIGITAL).
3
Establir un currículum transnacional comú que permeti a tots els estudiants de RO / BG / ES / IT practicar i treballar a qualsevol d’aquests països, rebent un nucli de coneixement comú.