Idee și Obiective

Prin acest parteneriat strategic transnațional, sprijinim inovația în domeniul formării în îngrijirea vârstnicilor în 4 țări europene-România, Bulgaria, Italia și Spania. Acest lucru este posibil prin cooperarea dintre furnizorii VET și alte autorități private/publice relevante, inclusiv angajatori interesați de acest domeniu în creștere, din 4 țări menționate, timp de 18 luni.

Parteneriatul presupune producerea de noi rezultate intelectuale, constând în:

Curriculă

O curriculă comună pentru practică - integrând specificațiile standardelor profesionale din cele 4 țări și noile module în conformitate cu noile tehnologii și tendințe IT

eBook

Un instrument pedagogic (un e-book cu cod ISBN care include o selecție atentă de studii de caz, exemple, legislație, analiză comparativă, cele mai bune practici ale temei menționate (îngrijirea profesională a persoanelor vârstnice).

Platformă Online

O platformă online care reprezintă un spațiu de colaborare în care partenerii pot crea conținut, pot schimba idei, un spațiu pentru informarea practicienilor despre toate oportunitățile noi de învățare în îngrijirea socială din Europa etc.

Pentru a atinge obiectivele noastre, am organizat diferite tipuri de activități, interdependente:

Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt cu 16-18 participanți (5 zile, cu excepția zilelor de călătorie), după cum urmează: una din fiecare țară, în care experți din fiecare din cele 5 organizații participante sunt instruiți în practici inovatoare în îngrijirea adulților, printr-o perspectivă interdisciplinară (legislație, asistență socială, terapii inovatoare, abordări specifice formării îngrijitorilor etc.), cu accent pe instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea profesională a formatorilor și personalului VET (modul de utilizare a imaginilor și videoclipurilor în cadrul formării și comunicarea cu beneficiarii finali, cum se creează un studiu de caz, cum se elaborează o curriculă comună/cum se sprijină îngrijitorii să energizeze și să activeze persoanele vârstnice pentru a rămâne active valoroase ale societății, cum să utilizeze instrumente și dispozitive TIC în îngrijirea vârstnicilor etc.); formatul acestor evenimente combină vizitele la fața locului cu organizarea relevantă și cursul intensiv de pregătire; după prima întâlnire, o parte din participanți vor crea un spațiu de lucru virtual de colaborare pentru a construi o platformă de învățare de care vor beneficia alți practicieni/formatori în domeniu.

Mobilitate îmbinată (6 zile, cu excepția zilelor de călătorie) pentru 24 de cursanți adulți (practicieni cu o anumită pregătire profesională) - combaterea pregătirii virtuale cu mobilitatea fizică. Înainte de a obține mobilitatea fizică, dorim ca aceștia să fie pregătiți atât prin accesarea acelei platforme de învățare, cât și printr-o scurtă pregătire bazată pe curricula deja dezvoltată în proiect. Practic, ele ar reprezenta într-o oarecare măsură grupuri de teste, pentru a verifica eficacitatea curriculei.

Proiectul va include 6 evenimente de diseminare și 2 evenimente de multiplicare în cele trei țări menționate, cu scopul de a transmite informații despre progresul proiectului și de a disemina rezultatele concrete la cât mai mulți actori relevanți din domeniul formării lucrătorilor în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice.
Obiective

1
Să consolideze legătura dintre angajatorii din sectorul de îngrijire a persoanelor vârstnice, formatorii și adulții interesați să învețe această profesie - din regiunea Oltenia-RO, zona Sofia-BG, Barcelona-Spania și Italia.
2
Să îmbogățească cunoștințele în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice pentru 42 de formatori și practicieni din organizații partenere, cu accent pe inovație (terapii inovatoare, activități creative pentru persoanele vârstnice, noua abordare DIGITALĂ de formare).
3
Să stabilească o curriculă comună transnațională care să permită tuturor cursanților din RO/BG/SP/IT să practice și să lucreze în oricare dintre aceste țări, primind un nucleu comun de cunoștințe.