Multiplier Events

Proiectul include două evenimente de multiplicare, concepute pentru a transmite informații despre progresul proiectului și pentru a difuza rezultate concrete la cât mai mulți actori relevanți în domeniul formării lucrătorilor în domeniul îngrijirii vârstnicilor.

Evenimentul a durat o zi și s-a desfășurat la Craiova, pe 16 aprilie 2019, la Hotel Rexton, Boulevard Carol I. Pe lângă conferința de presă am inclus dezbateri informale despre îngrijirea vârstnicilor cu participarea publicului care au participat la eveniment (dintre participanți am avut 20 de seniori din Asociatia Pensionarilor Civili Mihai Viteazul și alte organizații relevante precum Arhiepiscopia Craiovei, Asociatia Vasiliada, Asociatia Dominou, Asociația de dezvoltare intercomunitară Zona Metropolitana Craiova, ACSMPDR, Asociatia BONECO). De asemenea, printre participanți au luat parte reprezentati de la: Prefectura, Departamentul de Asistență Socială al Primariei Craiova, AJPIS-Agentia Judeteana de Prestatii Sociale, Inspectoratul Școlar Județean și reprezentanții mass-media. E1 a avut loc în luna a 7-a de implementare, la Craiova, după ce programele au avut un format final. Acesta a găzduit 50 de actori relevanți, factori de decizie, furnizori de educație profesională, instituții publice, NAQ, angajatori în servicii sociale etc, așa cum am menționat mai sus, pentru a sensibiliza necesitatea îmbunătățirii constante a programelor de formare, a conținutului și a formatelor în conformitate cu forța de muncă modificări ale pieței. Pe lângă acești participanti la eveniment, au luat parte și reprezentanti străini trimiși de fiecare organizație parteneră (3 / țări): Joan Ballart, Miriam Cid trimiși de DEMA, Florence Merlo și Giuseppe Fossi, trimiși de Euroform RFS, Anna Petrova și Penka Stamora trimisă de Home Hope Ltd. Ca o concluzie a acestui eveniment, am observat deschiderea participanților cu privire la subiect, am apreciat entuziasmul lor în ceea ce privește bunele practici împărtășite și noul format al curriculum-ului cursului, am apreciat sprijinul din partea autorităților care s-au angajat să difuzeze materialul către alte părți interesate. Dar nu putem ignora diferențele notabile dintre sistemele de organizare a serviciilor pentru persoanele în vârstă din cele 4 țări implicate, problemele de finanțare, flexibilitatea legislativă, cooperarea instituțională și accesibilitatea persoanelor în vârstă, semnalate și de cei prezenți la eveniment.

Pe 29 octombrie 2019, la Sala Noble a Palatului Macaya din Barcelona, a avut loc Evenimnetul de multiplicare al proiectului STRACOV.

La eveniment au participat șase persoane invitate din România, Bulgaria și Italia, pentru a colabora la diseminarea proiectului și a rezultatelor acestuia.

Au participat, de asemenea, mai mult de 20 de persoane din diferite entități locale, precum PROBENS, Fundația Santa Eulàlia, Coordonatorul Național al Pensionarilor din Catalunia, ONCE (Organizația Națională a Nevăzătorilor), Fundația La Vinya, Federația Ateneu, Universitatea Autonomă din Barcelona, Akelarre, Consiliul Local al Municipiului Tavèrnoles, ECAS (entitățile catalane de acțiune socială), Salvați Copiii Catalunya; AFOPA (Gruparea sălilor de învățare continuă pentru vârstnici), Reședința Santa Oliva și Fundația Sant Roc, IES Vic, USOC, precum și colaboratori ai DEMÀ.

Conferința a fost structurată pe următoarele puncte: Prezentarea partenerilor din proiect; Obiectivele proiectului STRACOV și activitățile desfășurate; Curriculumul transnațional, cartea electronică și modulele sale și platforma interactivă a proiectului. În cele din urmă, a fost realizată o prezentare despre reflecțiile privind îmbătrânirea. Prezentările au fost în Catalană și o traducere simultană a fost oferită invitaților europeni.

Comentariile și discuțiile ulterioare au fost destul de creative și participative.