Parteneri

Asociatia Global Help

Asociația Global Help este un ONG situat în România, regiunea Sud-Vest, cu o experiență de peste 18 ani în domeniul social, fiind furnizor autorizat CVT (formare profesională continuă) în conformitate cu OG 129/2000 - legislație națională. A fost implicată în proiecte considerabile, pe termen mediu și lung, abordând subiecte precum formarea profesională a adulților, educația copiilor, evenimente pentru diversitatea culturală, ocupații pentru șomeri, egalitate pentru femei, promovarea acțiunilor sociale de solidaritate, sprijin direct reciproc pentru imigranți și combaterea discriminării de orice fel. ASOCIAȚIA GLOBAL HELP deține o acreditare națională ca furnizor de servicii sociale și a furnizat aceste servicii gratuit la mii de beneficiari, precum adolescenții romi expuși riscului, persoanele vârstnice, femeile victime ale traficului, imigranți etc.

Associació Departament d'Estudis dels Medis Actuals

DEMÀ (DEPARTAMENT D’ESTUDIS DELS MEDIS ACTUALS) este o asociație non-profit, înființată în octombrie 1998, care activează în mai multe domenii în educația adulților, în special în domeniul integrării sociale și pe piața muncii, instruire pentru formatori; dezvoltarea cetățeniei active, îmbătrânirea activă, cercetarea pedagogică și metodologică etc. Aceștia fac parte din profesioniștii DEMÀ din diverse domenii, precum consultanți educaționali, psihologi, experți în proiectarea și programarea cursurilor, sociologi, experți în noile tehnologii ale comunicării, etc.

Domeniile de acțiune ale DEMA:

  • Acțiuni pentru incluziunea socială: Încercăm să lucrăm cu adulți-tineri ca și cu persoanele vârstnice. Înțelegem că există sectoare vulnerabile din punct de vedere social în ambele situații.
  • Cercetare privind educația adulților: Pentru îmbunătățirea și schimbul de noi experiențe pedagogice în acest domeniu.
  • Instruire pentru formatori în educația adulților: să introducă activități educaționale centrate pe cursanți.
  • Cercetare cu privire la problemele sociale: Pentru a îmbunătăți cunoașterea realității, poate facilita incluziunea socială și cetățenia activă.
  • Pentru aceste activități, DEMÀ are experiență în diferite programe europene în domeniul învățării pe tot parcursul vieții (Grundtvig, Leonardo da Vinci, Youth in Action, Erasmus +, etc.).

Euroform RFS

Euroform RFS organizează cursuri de formare de mai bine de 10 ani și eliberează calificări recunoscute în conformitate cu legislația regională. Din 1997, Euroform RFS organizează mobilități transnaționale în cadrul diferitelor programe. Fiind o organizație care intermediază / primește proiecte de mobilitate, Euroform RFS a dezvoltat servicii calitative care oferă activități de învățare electronică de orientare înainte de plecare și cursuri de limba italiană, precum și ECVET și instrumente proprii de evaluare a rezultatelor învățării obținute în timpul mobilității. De asemenea, a fost partener în numeroase proiecte ale Parteneriatului (Leonardo da Vinci sau Grundtvig) și Transferului inovației, co-finanțate de UE. Participarea la activitățile proiectelor bazate pe îmbunătățirea și dezvoltarea educației VET a ajutat personalul Euroform să acummuleze experiență semnificativă în managierea zilnică a proiectelor și administrarea activităților, precum și analize interculturale, testare de produse, evaluare, diseminare și exploatare. Euroform RFS a lucrat cu succes timp de mai bine de 15 ani la diferite proiecte co-finanțate de UE pentru a construi și dezvolta instruire inovatoare, iar în acei ani am constituit o echipă cu experiență, care include manageri de proiect, cercetători, formatori, experți în VET, IT și specialiști în învățare electronică.

Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova – CPVC - (The House for Elders from Craiova) este o instituție de asistență socială pentru persoanele vârstnice, funcționând sub autoritatea Consiliului Local Craiova.
CPVC are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor în vârstă prin menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților individuale de a depăși o situație de nevoie, în cazul în care persoana sau familia sa nu este în măsură să o rezolve singură.
Beneficiarii serviciilor oferite în Cămin sunt persoanele în vârstă care, din motive economice, fizice, mentale sau sociale, nu sunt în măsură să-și satisfacă nevoile sociale, să se întrețină singuri sau de către familia lor.

CPVC are o capacitate de 320 de locuri împărțite în trei secții: secția de persoane independente, secția de persoane semidependente și secția de persoane dependente.
Printr-un personal înalt calificat și solicitant, într-un mediu familial, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova oferă o gamă largă de servicii care pot fi adaptate pentru a răspunde nevoilor și preferințelor beneficiarilor: cazare, servicii de masă și asistența activităților de viață zilnică , servicii medicale și de reabilitare, asistență psihologică, legală și socială, activități de socializare și recreere (vizionare de spectacole, călătorii, concursuri, jocuri).

Home Hope Ltd.

Căminul de îngrijire medicală „Nadejda” (în română – Căminul de îngrijire medicală „Speranța”), înființat în 2011 la Sofia, este specializat în furnizarea de servicii sociale și de îngrijire pentru persoanele vârstnice. Casele de îngrijire medicală (în prezent, doua) cu 50 de locuri funcționează ca centre de îngrijire de zi sau aziluri pentru vârstnici, persoane cu demență sau afecțiuni severe, oferind servicii de îngrijire și reabilitare calificată 24 de ore într-un mediu confortabil.
Principiile directoare ale Căminului de îngrijire medicală „Speranța” creează un mediu confortabil care seamănă foarte mult cu ambientul de acasa; furnizeaza servicii sociale și de sănătate de calitate; respect și toleranță față de persoanele în vârstă, crezând cu tărie că fiecare persoana merită să trăiască fericită și demnă.
Scopul organizației este să înființeze mai multe centre în toată țara, astfel încât să atingă și să răspundă unei game mai largi de persoane aflate în dificultate, oferind îngrijiri zilnice, tratament medical activ, comunicare adecvată și interacțiune socială pentru vârstnici, pensionari, grav bolnavi, persoane care au suferit intervenții chirurgicale, persoane cu demență, în stadii severe.
Pentru a ajuta la implementarea obiectivelor, „Speranța” are în vedere realizarea de cercetări relevante; Instruire; proiecte sociale și de sănătate la nivel local și internațional; crearea de proiecte de tehnologie informațională. Avem angajați cu normă întreagă cu specializări complementare.
Home Hope Ltd este participant și partener in două proiecte internaționale în domeniul activităților sociale legate de vârstnici în parteneriat cu Spania, Italia, România, Irlanda, Polonia, Lituania, Regatul Unit.