Резултати

Учебна програма

Нови транснационални учебни програми на тематика: професионални грижи за възрастни хора. Настоящите учебни програми са адресирани към лица и по същата мярка към доставчици на ПОО, които искат да подобрят своите програми за обучение или към институции за социално подпомагане, които организират домашно обучение на своите служители.

Изберете друг език

english italian catalan romanian

Отворен

Електронна книга

Електронна книга с ISBN код: Колекция от казуси, най-добри практики, сравнителен анализ и т.н. Тя се фокусира върху практическия аспект на обучението, функциониращ като практическо ръководство за социалния работник.

Изберете друг езикe

english italian catalan romanian

Отворен