Транснационални Cрещи

За цялото времетраене на проекта са планирани 6 транснационални срещи на проекта. Целта на транснационалната работа по проекти е да се съберат хората чрез срещи лице в лице, което може да направи процесите на комуникация и мониторинг ефективни.

Целите на тези срещи са:

  • опознайте по-добре хората помежду си, поставяйки основите за ползотворно сътрудничество;
  • създават синергии за резултати, които са възможни само чрез работа с други;
  • работа с дискусии и оценка на работата;
  • решават заедно как да управляваме следващите стъпки на проекта;
  • улеснява комуникацията;
  • създават съпричастност сред партньорите;
  • посетете и научете за реалностите на партньорите в други страни;
  • учене един от друг.