Reunions Transnacionals

Durant tota la durada del projecte s’han previst 6 reunions transnacionals del projecte. L’objectiu del treball transnacional del projecte és reunir les persones, mitjançant reunions presencials, que puguin fer efectius els processos de comunicació i seguiment del projecte.

Els objectius d’aquestes reunions són:

  • conèixer millor la gent entre si, assentant les bases d’una fructífera col·laboració;
  • produir sinergies per a resultats que només són possibles treballant amb altres;
  • tractar els debats i el treball d'avaluació;
  • decidir junts com gestionar els propers passos del projecte;
  • facilitar la comunicació;
  • crear empatia entre els socis;
  • visitar i conèixer la realitat dels socis d'altres països;
  • aprendre els uns dels altres.